Genieten van je tuin
Image default
Aanbiedingen

Wat maakt glastuinbouw Nederland potentieel zo interessant?

Het klimaat in Nederland laat het niet toe om elk mogelijk gewas te gaan kweken. Dat is vervelend, want het limiteert de mogelijkheden waar onze tuinders over beschikken. Gelukkig is het zo dat er daar een efficiënte oplossing voor bestaat. We hebben het hierbij dan natuurlijk over glastuinbouw. Voor glastuinbouw Nederland geldt dat ze een groot aantal nieuwe mogelijkheden en voordelen met zich meebrengt. Niet alleen is het op deze manier immers mogelijk om veel meer gewassen te gaan kweken, daarnaast kan het kweken van bepaalde gewassen het hele jaar door gebeuren. Wil jij ook graag precies ontdekken wat de keuze voor glastuinbouw nu exact zo interessant maakt? Lees dan vooral snel verder!

Wat is glastuinbouw Nederland precies?

In principe is het zo dat kwekers er standaard altijd voor kiezen om hun gewassen in de openlucht te kweken. In bepaalde gevallen is dat echter niet mogelijk. Het kan bijvoorbeeld best gebeuren dat klimatologische omstandigheden het niet mogelijk maken voor de kweker om bepaalde gewassen te gaan kweken. Dat brengt een aantal niet onaanzienlijke beperkingen met zich mee waar tuinders graag vanaf willen geraken. Dat is mogelijk, onder meer door ervoor te kiezen om de mogelijkheden te benutten die glastuinbouw in Nederland met zich meebrengt. In dit geval wordt er dan ook gebruik gemaakt van speciale kassen met glas of bepaalde vormen van kunststof. Op deze manier kan er een zeer specifiek klimaat worden gecreëerd die de meest optimale omstandigheden biedt voor gewassen. Zo behoort het kweken van bepaalde, specifieke gewassen meteen tot de mogelijkheden.

Welke voordelen zijn eraan verbonden?

Een aantal van de voordelen waar je op kan rekenen bij het toepassen van glastuinbouw in Nederland hebben we inmiddels bij je aangegeven. Aanvankelijk is het zo dat er op deze manier gewassen kunnen worden gekweekt waarvoor we vroeger voornamelijk afhankelijk waren van de import. Dat maakt een wezenlijk verschil, uiteraard niet in het minst op economisch vlak voor onze tuinders. Door gebruik te maken van glastuinbouw in Nederland kunnen de drie belangrijkste elementen uitermate specifiek worden ingesteld. Het gaat hierbij dan concreet om de volgende:

  1. De temperatuur; 

  2. De vereiste hoeveelheid aan licht; 

  3. De vereiste hoeveelheid aan water; 

De glastuinbouw in Nederland maakt het mogelijk om de bovengenoemde elementen zeer specifiek te kunnen bepalen. Er wordt er ook voor gezorgd dat gewassen steeds in de meest optimale omstandigheden kunnen groeien. Hierdoor ontstaat in de praktijk ook een versnelde groei met als gevolg dat er veel sneller over kan worden gegaan tot het verkopen van de gewassen.

De economische meerwaarde van glastuinbouw Nederland

Niet alleen de tot dusver aangehaalde factoren kunnen een economische bijdrage leveren voor ons land. Wat namelijk ook te denken van de export kassen technologie? Cijfers hebben inmiddels duidelijk gemaakt dat er jaarlijks voor 2,5 miljard aan kassen technologie wordt geëxporteerd. We kunnen dan ook zeker met recht en rede stellen dat de glazen tuinbouwkas samen met haar technische installaties is uitgegroeid tot een uitermate belangrijk exportproduct. De verwachting is bovendien dat dit in de komende jaren ook alleen maar verder zal toenemen.