Genieten van je tuin
Image default
Vervoer en transport

Frigo Group Logistics: Kwaliteitsgericht Vervoer van Verse Producten

Wegtransport, koelstransport, palletvervoer, groupage en FTL-transport: daar draait het allemaal om bij Frigo Group Logistics. Het gaat hierbij om ladingen broodproducten, vlees, vis, kip, fruit en groenten die van A naar B moeten worden vervoerd. Eventeel kunnen bepaalde vrachten tussentijds opgeslagen worden in het moderne koel- en vrieshuis van Frigo Group.

Bij Frigo Group staat het kwaliteitsbeleid op nummer 1. In de branche gelden strenge regels en voorschriften en die worden allemaal gevolgd en nagekomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit komt regelmatig langs voor een controle. Dit agentschap heeft als hoofdtaak toezicht houden op Nederlandse instellingen en bedrijven die voedsel en andere verse waren maken / transporteren / verkopen. De controles worden uitgevoerd door dierenartsen, inspecteurs en toezichthouders. De NVWA heeft haar hoofdkantoor in Utrecht en valt onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Wetten waar toezicht op wordt gehouden zijn onder meer:

  • warenwet;
  • tabaks- en rookwarenewet;
  • wet dieren;
  • wet natuurbescherming;
  • gezondheids- en welzijnswet voor dieren;
  • geneesmiddelenwet.

Dan zijn er ook nog allerlei algemene maatregelen van bestuur die nageleefd moeten woorden. Voorbeelden daarvan zijn het warenwetbesluit algemene productveiligheid, het warenwetbesluit machines, het warenwetbesluit kinderbedden en -boxen,het warenwetbesluit gastoestellenen het besluit etikettering energieverbruik energie-gerelateerde producten. De naleving van Europese wetgeving valt ook onder het takenpakket van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Denkt u aan de verordening 852/2004 betreffende de hygiëne van levensmiddelen en verordening 854/2004 met voorschriften voor het controleren van dierlijke producten die door mensen geconsumeerd worden. Een melding doen bij de NVWA kan online. Uw bericht wordt geregistreerd en u krijgt een ontvangstbevestiging. Een van de specialisten gaat met de melding aan de slag. Wordt er inderdaad een overtreding geconstateerd dan krijgt de betreffende ondernemer een waarschuwing of een boete. Bij urgente situaties komen de inspecteurs van de NVWA direct in actie.

Heeft u vragen voor de NVWA of Frigo Group Logistics? Hierbij de telefoonnummers. NVWA: 0900 – 03 88. Frigo Group: 0252 – 419 017 / 0850 – 440 600.

https://www.frigogroup.com/nl